chit chat лектори
лектори
Благой Д. Иванов
лектор
Димитър Дринов
лектор
Китодар Тодоров
лектор