chit chat лектори
лектори
Димитър Дринов
лектор
Китодар Тодоров
лектор
Благой Д. Иванов
лектор